Skrze prosté pohyby k extázi, klidu a transformaci.

Je to snadný způsob jak se otevřít a zažívat kosmické energie, které jsou všude kolem nás.

Není třeba žádných zvláštních znalostí ani kvalit kromě ochoty vyzkoušet něco nového.

Fyzický základ Diamantové jógy je extrémně jednoduchý.
Ruce se pomalu pohybují nahoru a dolů v okolí těla.

Prsty se skládají do tvaru diamantů, motýlů a válců.
Nádechy a výdechy téměř nehlučně plynou.

A to je vlastně vše – alespoň na té viditelné, slyšitelné, normální úrovni.

Ale když lidé provádějí tato cvičení – dokonce i když je to poprvé, i bez toho aby věděli cokoli o jejich podstatě – stane se něco ohromujícího a nádherného.

Mysl se zklidní, tělo se cítí naživu a odpočaté, vidění a slyšení se zostří, celá bytost se usadí sama v sobě.

A to nejzvláštnější je, že lidé se pak cítí propojeni s takovou dimenzí skutečnosti, kterou vnímají jako naprosto „jinou“ a přeci vyloženě důvěrnou.

Je to pocit jako vrátit se domů a zároveň jako propojit se se samotnou silou Vesmíru. Je to klid a je to extáze.

Diamantová jóga je technologií pro transformaci.

Přijďte do klubu Triskel 04.03.2020 v 17:00 – 18:45
Přihlášení: stanislav@stanislavprochazka.cz
Co s sebou: pohodlné oblečení
Cena: 200,- Kč

Těším se na setkání
S úctou Stanislav