Meditační den zaměřený na Esenci. Cesta ke své pravé podstatě.Harmonie Ducha, duše a těla. Meditace je jedním z nejúčinnějších a nejosvědčenějších způsobů, jak poznat svou vlastní podstatu, lépe porozumět sobě samému a nalézt klid. Meditace je cestou za ego a osobnost, cestou k transpersonálnímu Já.

Meditace je královskou cestou sebepoznání. Teprve, když zastavíme „hukot“ svých myšlenek, můžeme začít objevovat vnitřní krajinu sebe sama. A protože náš mozek spotřebovává na proces myšlení značnou část energie, chvíle naprostého ticha nás může velmi občerstvit a vitalizovat. Část procesu, jak se znovu identifikovat se svým vlastním já, je nejprve poodstoupit od své mysli a od svých myšlenek. Cílem je dostat se do stavu shanya, stavu prázdnoty, který nám jediný umožní zcela se osvobodit od mysli. Ve stavu prázdnoty totiž můžeme svou mysl během meditace kompletně utišit a dostat se tak ke svému lepšímu a klidnějšímu já.

Datum: 26.9.2020 od 10:00 do 17.00
Cena: 1000,-Kč ( Cena pro stálé klienty 800.-)
Obsazenost:   Volná místa

Nepatřím k žádnému náboženství. Mojí vírou je láska a každé srdce je mým chrámem.
Rúmí (1207 – 1273)

Součástí meditačního dne je Neoreichiánský dech. Tato transformativní terapie zpřístupňuje člověku aspekty ukryté v jeho nitru po celá léta a umožňuje jejich vyléčení. Využívá speciální techniku dechu, která klienta provádí vrstvami starých zážitků,uvolňuje tělesné pancířě a znovu ho spojuje s jeho pravdivým vnitřním já.

“ Uvědomte si místo v sobě, které bez jakéhokoliv úsilí vyzařuje klid. Buďte tam, staňte se oním klidem.“ Mooji

V Tichu – v dokonalosti přítomného okamžiku – mizí strach a obtěžující a svazující myšlenky. Je to jako bychom své vědomí vyladili na novou, vyšší frekvenci. Dovolíme aby námi v ten moment proudila zdrojová energie (Bůh; jazykem křesťanství Duch Svatý). Jako bychom se na svět dívali očima Zdroje/Boha. (Meditace se tak v jistých bodech překrývá s modlitbou. Říká se, že zatímco v modlitbě mluvíme my k Bohu, v meditaci může Bůh mluvit k nám.)

Správná meditační praxe je zaměřena na skutečný vhled do momentální situace tohoto přítomného okamžiku a na její plné zvědomování. Každá meditační praxe, která má v zájmu překročit vlastnosti ega, se zaměřuje na přítomný okamžik. Je to účinný způsob, jak si plně uvědomit přítomný stav bytí, nás samotné, reálné vztahy mezi námi a přítomností, aktuální stav prožívání a stav naší mysli.

Pravá meditace nikdy není nudná, ve skutečnosti je to potřeba každého z nás, je plná radosti a štěstí. Každý z nás chce být šťastný, avšak každý hledá štěstí někde jinde. Běžně jej hledáme ve vnějších smyslových požitcích, ve druhých lidech, atd. Avšak dříve či později si uvědomíme, že na těchto místech skutečné naplnění získat nemůžeme. Tehdy pochopíme, že musíme hledat uvnitř.

Cílem setkávání je objevování zdrojů v nás samých, se kterými nejsme v kontaktu. Relaxační a dynamická meditace pomáhá k odbourávání stresu, strachu.Vezměte s sebou:deku nebo polštářek na sezení, pastelky, podložku na kreslení.V prostoru centra lze zakoupit káva, čaj.

Účast na semináři je podmíněna zaplacením zálohy 400,-Kč na účet 529120133/0800. Do poznámky uveďte datum semináře, na který se hlásíte .DO UHRAZENÍ ZÁLOHY JE VAŠE REZERVACE MÍSTA NEPLATNÁ!!!!! Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat někoho jiného. Před odesláním zálohy se informujte, zda je volné místo.

Přihlášky: u paní Blažkové telefonicky nebo mailem

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz