4 setkání vždy od 17:30 do 19:30, cena 250,-, přihlášky na: pazoutovan@seznam.cz

Čtyřdílný docházkový seminář

Účastníci obdrží skripta a pro každý blok jim bude zapůjčen pracovní balíček dvaadvaceti karet Velkých arkán.

Seminář se skládá ze čtyř navazujících dvouhodinových bloků:

Úvodní blok

 • Seznámení s 22 obrazy Velkých arkán a s jejich názvy. Úvodní motivační praktická ukázka práce s archetypem pomocí strukturované otázky.
 • Historie Tarotu, seznámení s tržní nabídkou tarotových karet, s knihami.
 • Přednáška o souvislosti Tarotu a hlubinné psychologie C. G. Junga
 • Skupinová práce s kartami.

2. blok

 • Vrstvy lidské psychiky a jejich pozice na kabalistickém stromě.
 • Vědomí, nevědomí a jeho obsahy, funkce vědomí (racionální, iracionální), typy zaměření (extro a introverze), persona, komplex, individuace, archetyp
 • Jak to všechno souvisí s Tarotem
 • Skupinová práce s kartami

3. blok

 • Cesta archetypu – seznámení s významovým poselstvím jednotlivých obrazů
 • Centrály síly a živly
 • Práce s interpretací (podle literatury, základy vlastní interpretace)
 • Skupinová práce s kartami

4. blok

Možnosti práce se sny (zážitkový workshop na základě získaných dovedností)