Přednáška a ochutnávkový workshop Martina Ďuriše, pohybového terapeuta a facilitátora Holotropního dýchání, o propojení těla a vědomí, prohloubení všímavosti, zklidnění mysli, o kultivaci interakcí s vnějším světem, o zdraví a radosti.

Účast je třeba nahlásit předem.
Doporučené vstupné 450,-Kč
Registrujte se prosím včas, počet míst je omezen.

Počas workshopu si predstavíme niektoré z techník pre prebúdzanie cítenia, uvedomovanie si a kultiváciu tohto vzdúvajúceho sa prúdenia vo vlastnom tele. Tieto techniky môžu prehĺbiť a obohatiť Tvoju osobnú prax všímavosti -“mindfulness”, prax jogy, tanca, behu, či akéhokoľvek pohybu, cez ktorý sa rozvíjaš, alebo máš proste rád. Ak sa nám postupne podarí zmeniť tonus nášho nervového systému, môžeme dosiahnuť vyššiu kvalitu odpočinku a regenerácie. Základ pre pokojnú myseľ. S hlbším uvedomením tela prídeme do hlbšieho kontaktu aj so svojimi vlastnými osobnými hranicami. A následne s nimi vieme aj šikovnejšie narábať. Vieme byť viac otvorený, ale zároveň, vieme povedať aj pokojné nie. S týmto príde zručnosť, ktorá nás viac priblíži k citlivejšej sebastarostlivosti, ale aj odvahe robiť pevné rozhodnutia. Takto sa postupne prirodzene mení spôsob komunikácie a interakcie s vonkajším svetom, čo má pozitívny vplyv na naše vzťahy. Absolútnym základom pre naše celkové Zdravie.

Na prvý pohľad, sa môže zdať, že moderná veda a prastaré tradície múdrosti majú len málo spoločného. Avšak, tieto dva prúdy nemusia stáť oproti sebe. Naopak, môžu si navzájom veľmi pomôcť. Vedecký výskum a nové technológie výskumu nám ponúkajú spôsob, ako prehĺbiť porozumenie a úctu voči strarovekej múdrosti.

Základom taoistickej praxe, alebo kraniosakrálnej práce, je zámer kultivovať harmonický a vyvážený pohyb na všetkých úrovniach. Centrálnou ideou oboch systémov je to, že zdravý vnútorný pohyb v tele sa automaticky prenáša do harmonickejšieho vzťahu medzi človekom a jeho vonkajším prostredím. Spájajúcim princípom, ktoré majú tieto dve praxe spoločné, je koncept, ktorý môžeme nazvať Prúdenie – prirodzené odvíjanie sa života spôsobom, ktorý nás približuje k celistvosti a harmónii.

Prúdenie je esenciálnou kvalitou, ktorá tvorí základ pre kraniosakrálnu prácu, a rovnako, aj základ praxe taoistických techník. Komunikácia a koordinácia medzi našimi časťami tela potrebuje prirodzený a hladký priebeh biochemických a elektromagnetických signálov cez naše tekutiny, tkanivá a kosti. Naše telo je tvorené priemerne zo 70% vody. Vývážený a harmonický pohyb vody v tele vplýva aj na naše emócie a kvalitu vedomia. Tekutosť a plynulý tok našich emócií a myšlienok, nám umožňuje harmonizáciu nášho vnútorného sveta. Prináša viac sily a zároveň flexibility pri interakcii s vonkajším svetom.

Oba systémy veria v to, že optimálne prúdenie úzko súvisí s naším celkovým zdravím a harmóniou. Ako aj v to, že každý človek ma zdedenú seba-liečiacu schopnosť a má možnosť sa navrátiť do optimálneho Prúdenia. Z čoraz menším kontaktom s telom a emóciami, sa v našej spoločnosti súčasne vytráca aj kontakt s týmto základným princípom. Prúdenie, ako esenciálny základ našej reality, bolo súčasťou mnohých pradávnych spoločenstiev a poznali ho kultúry naprieč celou našou planétou. Len tomu dali iné mená. Od Priemyselnej Revolúcie sa však naše fyzické pohyby stali veľmi lineárne a technické, a to má vplyv nie len na telo, ale aj na myseľ a kvalitu emócií.